Seite wählen

Privacy Policy

Op deze pagina wordt aan je uitgelegd welke informatie onze shop verzamelt en dat je privacy bij ons optimaal gewaarborgd is. Door op wat voor wijze dan ook gebruik te maken van onze website (hierna: genoemd website) www.alexraddatz.com verklaar je dat je akkoord gaat met de toepasselijkheid van deze Privacy Policy. De shop is gevestigd op de Ommelandvaart 33 te Almere en bij de Kvk als Logocompany onder nummer 32145220 ingeschreven.

Gebruik informatie
Logocompany verzamelt en bewaart de door jou ingevoerde informatie en gebruikt deze voor de volgende doeleinden, waarbij Logocompany de Nederlandse privacy-wetgeving volledig respecteert:
1. om bestellingen van onder andere foto’s op dibond snel en gemakkelijk te laten verlopen;
2. om haar bestaande diensten en producten aan te bieden;
3. om bestaande diensten en fotoproducten te kunnen maken;
4. om u informatie – onder andere nieuwsbrieven – toe te sturen over eigen huidige en toekomstige fotoproducten, alsmede van (toekomstige) diensten en fotoproducten aangeboden door (toekomstige) zusterbedrijven van Logocompany;
5. ter beveiliging van de website alexraddatz.com
6. om uitvoering te kunnen geven aan, op alexraddatz.com van toepassing zijnde wettelijke verplichtingen;
7. om onze nieuwsbrieven aan u te versturen (alleen indien u dat op prijs stelt);
8. Acceptatie, verwerking en uitvoering van je bestelling: De gegevens worden gebruikt om je bestelling te verwerken, uit te voeren, te produceren en te bezorgen op het door jou gekozen adres. We geven jouw gegevens door aan andere bedrijven die in opdracht van ons bepaalde diensten uitvoeren. Voorbeelden hiervan zijn: een derde partij die door ons wordt ingeschakeld om je bestelling te produceren; een vervoerder zoals GLS of PostNL om je bestelling te kunnen verzenden en af te leveren; online betaaldienstverleners zoals Buckaroo, IDEAL of PayPal om je (creditcard)betaling te kunnen verwerken; dienstverleners om onze e-mails of andere vormen van klantencommunicatie te kunnen verzenden en het verlenen van onze Klantenservice. alexraddatz.com verzamelt alleen informatie die je bij het aanmaken van een account en/of het plaatsen van een bestelling van een foto op dibond of een ander product invult.

Account
alexraddatz.com biedt professionele wederverkopers de mogelijkheid aan om een account aan te maken. Een aantal gegevens dien je verplicht in te vullen. Dit zijn je naam, achternaam, adres en emailadres. De door jouw verstrekte informatie kan op ieder gewenst moment op de website alexraddatz.com aangepast worden door op “log in” te klikken en in te loggen. Na het inloggen kun je jouw gegevens wijzigen en vervolgens bewaren door op opslaan te klikken.

Nieuwsbrieven
alexraddatz.com verstuurt periodiek nieuwsbrieven over de mogelijkheden van wandpanelen en aanverwante producten aan de personen die reeds bij ons besteld hebben. Mocht je geïnteresseerd zijn in onze nieuwsbrieven, waarin geregeld mooie aanbiedingen worden opgenomen, dan kun je je aanmelden via alexraddatz.com Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig door onderaan de nieuwsbrief op de afmeld-link te klikken.

alexraddatz.com verstrekt of verkoopt je persoonsgegevens niet aan derden. Ook waarborgen wij je anonimiteit volledig. Uitzonderingen worden gemaakt:
– vanwege een geldig officieel proces, zoals een huiszoekingsbevel, een opgelegd statuut of een bevel van de rechterlijke macht;
– als er sprake is van wet- en / of regelgeving in het kader van politie en/of justitie, dan wel een justitieel bevel voor zover verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in het belang van de voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten en / of anderszins;
– indien je betalingen verricht via alexraddatz.com. Dan worden de gegevens die noodzakelijk zijn om een betaling te kunnen uitvoeren verstrekt aan je bank.
– indien lexraddatz.com op basis van een wettelijke bepaling tot afgifte van je gegevens verplicht is;
– indien de activiteiten van alexraddatz.com met betrekking tot het bestellen en afdrukken van foto’s op dibond of van afbeeldingen op allerhande materialen op welke wijze dan ook worden verkocht aan een andere partij of in een andere vennootschap worden ondergebracht.
– indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering en verwerking van je bestelling.

Links
Het kan voorkomen dat alexraddatz.com of haar nieuwsbrieven links bevatten waarmee je op de site van een andere partij terecht komt. alexraddatz.com heeft geen controle over de diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt en vaak is deze Privacy Policy dan ook niet van toepassing. alexraddatz.com sluit elke aansprakelijkheid voor de diensten en / of websites van derden uit.

Bescherming persoonlijke informatie
alexraddatz.com heeft alle binnen haar mogelijkheden liggende, passende technische maatregelingen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Wij verzoeken je, wanneer je inlogt op alexraddatz.com altijd te controleren of de verbinding tussen je computer en onze servers versleuteld is. Controleer ook regelmatig je wachtwoord en geef je wachtwoord nooit aan derden. alexraddatz.com maakt bij de beveiliging van je gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures om er onder meer voor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot deze gegevens. alexraddatz.com verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
alexraddatz.com gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door alexraddatz.com en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar alexraddatz.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. alexraddatz.com wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Communicatie per telefoon
De klantenservice belt alleen indien er problemen zijn bij de verwerking van uw product of het informeren over de door u geplaatste bestellingen.

Toestemming en veranderingen aan het privacybeleid
Door gebruik te maken van alexraddatz.com accepteer je uitdrukkelijk het Privacybeleid van alexraddatz.com dat beschreven wordt in deze Privacy Policy. alexraddatz.com heeft het recht om het beleid op ieder moment te wijzigen. Mochten er veranderingen plaats vinden, dan worden deze veranderingen in beleid op deze pagina vermeld, zodat je altijd op de hoogte bent van de informatie die we verzamelen, hoe en onder welke omstandigheden we de informatie gebruiken. alexraddatz.com zal bij het doorvoeren van wijzigingen zeker stellen dat je rechten ten aanzien van reeds verkregen informatie op geen enkele wijze beperkt worden.